آنچه را در مورد فاکتور بهتر است بدانیم

نوشته شده توسط: مدیر سایت


1397/03/08


images

فاکتور :

سندی که توسط نرم افزار حسابداری ویا حسابدار شرکت صادر می شود که در آن تعداد و مشحصات کالا یا کالاهایی را که خریدار از فروشنده خریداری کرده است را فاکتور فروش می نامند . که از دید از دید خریدار فاکتور خرید و فروشنده فاکتور فروش میباشد. برای رسمس تر شدن فاکتور بهتر است روی سربرگ شرکت چاپ شود و حتما مهر شرکت در فاکتور زده شود.

هنگامی که فاکتور چاپ یا صادر شود فروشنده موظف به تحویل کالا طبق مشخصات چاپ شده در فاکتور می باشد و خریدار موظف به پرداخت وجه کالای خریداری شده می باشد.یک خرید و فروش قطعی توسط چاپ فاکتور یا صادر شدن آن قطعی میشود.در هنگام چاپ فاکتور حتما باید در شماره زدن فاکتورها دقت نمود که سفارش دهنده از شماره ای سفارش داده است و هر نسخه چاپی شماره مختص خود را دارد .

طراحی فاکتور :

برای طراحی فاکتور می بایست فضایی را جهت ثبت اطلاعات خریدار که شامل نام و نام خانوادگی و  آدرس و شماره تماس و کد اقتصادی .... در نظر گرفت؛

و جداولی که تعداد و مدل و سایر اطلاعات کالا را ثبت کرد و در انتها جمع نهایی و توضیحات .

سایز فاکتور :

برای طراحی و چاپ فاکتور بستگی به نیاز و سفارش شرکت مورد نظر در سایزهای A3 ، A4 ، A5 ، A6 ، B4  و برای قبض ( یک سوم A4 انجام می پذیرد.

قیمت چاپ فاکتور به موارد زیر بستگی دارد:

-          نوع کاغذ ( از چه گرماژ و یا کاربن لس ( کاغذ NCR ) بودن استفاده شود)

-          نوع چاپ ( تک رنگ ، دورنگ ، چهاررنگ )

-          تعداد نسخه فاکتور ( دو نسخه ، سه نسخه )

-          پرفراژ داشتن فاکتور