راهنمای قالب پاکت نامه / فولدر


ضمن تشکر از شما ، لطفا با کلیک برو روی هر عنوان فایل قالب و راهنمای آن را دانلود و استفاده نمایید. فایلها در قالب فایل PNG برای استفاده در فتوشاپ و کورل طراحی شده اند.

 

قالب پاکت نامه را از جدول زیر دانلود نمایید

پاکت ملخی

پاکت A5 کیسه ای پاکت A4 کیسه ای

پاکت ملخی درب ژاپنی

(فقط 140 گرم کارتی)

پاکت A5 کیفی پاکت A4 کیفی

پاکت A5  درب ژاپنی سه گوش

( فقط 140 گرم کارتی

پاکت A3  ---

 

فالبهای فولدر را از جدول زیر دانلود نمایید.

کد یک کد  دو  کد سه
کد چهار کد پنج کد شش
کد هفت کد هشت کد نه
کد ده کد یازده کد دوازده