استعلام سفارش پاکت نامه


توجه: تعداد روز تحویل درج شده در سفارشات، مربوط به شهر تهران می باشد. ارسال به شیراز و سایر شهرستان ها توسط ترمینال مسافربری ۱ روز و باربریها 2 الی 3 روز به تعداد روز تحویل اضافه خواهد کرد. ( در راستای تکریم مشتریان گرامی ، چاپخانه هزینه ارسال سفارش شما را تا ترمینال و باربری بر عهده میگیرد و شما فقط هزینه باربری تهران تا شهرستان مورد نظر را پرداخت خواهید کرد.)

انتخاب شما

تحویل - تومان